Κλείδες (Ομάδα νησιών) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Ομάδα νησιών
Όνομα Κλείδες (Ομάδα νησιών) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Κλείδες
Kleides
Άλλες ονομασίες Klides
Νησιά Κλείδες
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Αμμόχωστος (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Κλείδες (Ομάδα νησιών) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/106 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό