Γκρέκο (Φάρος) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Φάρος
Όνομα Γκρέκο (Φάρος) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Γκρέκο
Greco
Άλλες ονομασίες Grega
Γκρέκα
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Αμμόχωστος (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Γκρέκο (Φάρος) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/111 (Ανακτήθηκε: 25-02-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό