Άγιος Λάζαρος (Εκκλησία) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Εκκλησία
Όνομα Άγιος Λάζαρος (Εκκλησία) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Άγιος Λάζαρος
Agios Lazaros
Άλλες ονομασίες Ιερός ναός Αγίου Λαζάρου
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Διαδικτυακές πηγές Agios Lazaros
Ιερός Ναός Αγίου Λαζάρου
Εκκλησία Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα, Τμήμα Αρχαιοτήτων
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Άγιος Λάζαρος (Εκκλησία) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/119 (Ανακτήθηκε: 19-04-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό