Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Πόλη
Όνομα Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Λάρνακα
Larnaka
Άλλες ονομασίες Larnaca
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Περιλαμβάνει άλλα γεωγραφικά χαρακτηριστικά Άγιος Λάζαρος (Εκκλησία) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Αγγλικό προξενείο (Διοίκηση) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Γαλλικό προξενείο (Διοίκηση) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Ζουχούρι (Τζαμί) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Κεμπίρ-Μπουγιούκ τζαμί (Τζαμί) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Ναός Χρυσοσωτήρος (Εκκλησία) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Πύργος της Ρήγαινας (Πύργος) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Σκάλα (Μαρίνα) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Σταυροβούνι (Μονή) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Τζαμί Τούζλας (Τζαμί) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Φρούριον Λάρνακος (Κάστρο) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Χάνι πλησίον του τζαμιού (Χάνι) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λάρνακα (Επαρχία)
Διαδικτυακές πηγές Λάρνακα
Larnaca
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/61 (Ανακτήθηκε: 22-07-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό