Ζουχούρι (Τζαμί) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Τζαμί
Όνομα Ζουχούρι (Τζαμί) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Ζουχούρι
Zoukhouri
Άλλες ονομασίες Μαλακτή
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Ζουχούρι (Τζαμί) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/196 (Ανακτήθηκε: 19-04-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό