Φρούριον Λάρνακος (Κάστρο) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Κάστρο
Όνομα Φρούριον Λάρνακος (Κάστρο) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Φρούριον Λάρνακος
Frourion Larnakos
Άλλες ονομασίες Λάρνακα
Larnaca
Κάστρο Λάρνακας
Larnaka Castle
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Διαδικτυακές πηγές Κάστρο Λάρνακας
Larnaca Castle
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Φρούριον Λάρνακος (Κάστρο) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/62 (Ανακτήθηκε: 19-04-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό