Κεμπίρ-Μπουγιούκ τζαμί (Τζαμί) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Τζαμί
Όνομα Κεμπίρ-Μπουγιούκ τζαμί (Τζαμί) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Κεμπίρ-Μπουγιούκ τζαμί
Kebir Buyuk Mosque
Άλλες ονομασίες Κεμπίρ-Μπουγιούκ τζαμί
Τέμενος Μπουγιούκ
Τζαμί Κεμπίρ
Djami Kebir Buyuk
Buyuk Mosque
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Κεμπίρ-Μπουγιούκ τζαμί (Τζαμί) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/69 (Ανακτήθηκε: 22-07-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό