Σκάλα (Μαρίνα) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Μαρίνα
Όνομα Σκάλα (Μαρίνα) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Σκάλα
Skala
Άλλες ονομασίες Μαρίνα Λάρνακας
Scala
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Διαδικτυακές πηγές Ποια η διαφορά της Σκάλας από τη Λάρνακα;
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Σκάλα (Μαρίνα) σε Λάρνακα (Πόλη) σε Λάρνακα (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/66 (Ανακτήθηκε: 23-05-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό