Αλυκή Λάρνακας (Αλυκή) σε Λάρνακα (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Αλυκή
Όνομα Αλυκή Λάρνακας (Αλυκή) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Αλυκή Λάρνακας
Larnaca Salt Lake
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λάρνακα (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Αλυκή Λάρνακας (Αλυκή) σε Λάρνακα (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/120 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό