Φρούριον Λεμεσού (Κάστρο) σε Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Κάστρο
Όνομα Φρούριον Λεμεσού (Κάστρο) σε Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Φρούριον Λεμεσού
Frourion Lemesou
Άλλες ονομασίες Lemessos Castle
Limassol Castle
Κάστρο Λεμεσσού
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία)
Διαδικτυακές πηγές Κάστρο Λεμεσού (Μεσαιωνικό Μουσείο Κύπρου), Τμήμα Αρχαιοτήτων
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Φρούριον Λεμεσού (Κάστρο) σε Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/122 (Ανακτήθηκε: 23-05-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό