Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Πόλη
Όνομα Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Λεμεσός
Lemessos
Άλλες ονομασίες Λεμησός
Limassol
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Περιλαμβάνει άλλα γεωγραφικά χαρακτηριστικά Αστυνομικός Σταθμός Λεμεσσού (Αστυνομικός σταθμός) σε Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία)
Μεγάλο Τζαμί Λεμεσσού (Τζαμί) σε Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία)
Τελωνείο Λεμεσσού (Τελωνείο) σε Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία)
Φρούριον Λεμεσού (Κάστρο) σε Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία)
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λεμεσός (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/56 (Ανακτήθηκε: 22-07-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό