Αστυνομικός Σταθμός Λεμεσσού (Αστυνομικός σταθμός) σε Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Αστυνομικός σταθμός
Όνομα Αστυνομικός Σταθμός Λεμεσσού (Αστυνομικός σταθμός) σε Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Limassol police station
Αστυνομικός Σταθμός Λεμεσσού
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Αστυνομικός Σταθμός Λεμεσσού (Αστυνομικός σταθμός) σε Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/125 (Ανακτήθηκε: 19-04-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό