Τελωνείο Λεμεσσού (Τελωνείο) σε Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Τελωνείο
Όνομα Τελωνείο Λεμεσσού (Τελωνείο) σε Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Τελωνείο Λεμεσσού
Limassol Customs Office
Άλλες ονομασίες Limassol Customs Office
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Τελωνείο Λεμεσσού (Τελωνείο) σε Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/124 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό