Μεγάλο Τζαμί Λεμεσσού (Τζαμί) σε Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Τζαμί
Όνομα Μεγάλο Τζαμί Λεμεσσού (Τζαμί) σε Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Kebir mosque
Μεγάλο Τζαμί Λεμεσσού
Άλλες ονομασίες Great Mosque
Τέμενος Κεπίρ
Το Μεγάλο Τζαμί
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Μεγάλο Τζαμί Λεμεσσού (Τζαμί) σε Λεμεσός (Πόλη) σε Λεμεσός (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/123 (Ανακτήθηκε: 23-05-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό