Αλυκή Λεμεσού (Αλυκή) σε Λεμεσός (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Αλυκή
Όνομα Αλυκή Λεμεσού (Αλυκή) σε Λεμεσός (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Αλυκή Λεμεσού
Limassol Salt Lake
Άλλες ονομασίες Αλυκή
Alyki
Salt Lake
Lemessos
Λεμεσσός
Λεμεσός
Αλυκή Ακρωτηρίου
Limassol
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λεμεσός (Επαρχία)
Διαδικτυακές πηγές Limassol Salt Lake
Αλυκή Λεμεσού
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Αλυκή Λεμεσού (Αλυκή) σε Λεμεσός (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/137 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό