Μαχαιράς (Οροσειρά) σε Λευκωσία (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Οροσειρά
Όνομα Μαχαιράς (Οροσειρά) σε Λευκωσία (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Μαχαιράς
Machairas
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λευκωσία (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Μαχαιράς (Οροσειρά) σε Λευκωσία (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/140 (Ανακτήθηκε: 23-05-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό