Λευκωσία (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Επαρχία
Όνομα Λευκωσία (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Λευκωσία
Nicosia
Άλλες ονομασίες Lefkosia
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Περιλαμβάνει άλλα γεωγραφικά χαρακτηριστικά Λευκωσία (Πόλη) σε Λευκωσία (Επαρχία)
Μαχαιράς (Οροσειρά) σε Λευκωσία (Επαρχία)
Πεδιαίος (Ποταμός) σε Λευκωσία (Επαρχία)
Συνορεύει με γεωγραφικό χαρακτηριστικό Κερύνεια (Επαρχία)
Αμμόχωστος (Επαρχία)
Λάρνακα (Επαρχία)
Λεμεσός (Επαρχία)
Πάφος (Επαρχία)
Διαδικτυακές πηγές Διοικητικά Όρια Επαρχιών
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Λευκωσία (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/130 (Ανακτήθηκε: 22-07-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό