Πεδιαίος (Ποταμός) σε Λευκωσία (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Ποταμός
Όνομα Πεδιαίος (Ποταμός) σε Λευκωσία (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Πεδιαίος
Pediaios
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λευκωσία (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Πεδιαίος (Ποταμός) σε Λευκωσία (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/195 (Ανακτήθηκε: 19-04-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό