Λοιμοκαθαρτήριο (Καραντίνα) σε Λάρνακα (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Καραντίνα
Όνομα Λοιμοκαθαρτήριο (Καραντίνα) σε Λάρνακα (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Quarantine station
Λοιμοκαθαρτήριο
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Λάρνακα (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Λοιμοκαθαρτήριο (Καραντίνα) σε Λάρνακα (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/144 (Ανακτήθηκε: 19-04-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό