Κάστρος (Έξαρση) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Έξαρση
Όνομα Κάστρος (Έξαρση) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Κάστρος
Kastros
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Αμμόχωστος (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Κάστρος (Έξαρση) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/145 (Ανακτήθηκε: 22-07-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό