Ανώνυμη περιοχή (Καλλιεργούμενη έκταση) σε Κερύνεια (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Καλλιεργούμενη έκταση
Όνομα Ανώνυμη περιοχή (Καλλιεργούμενη έκταση) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Ανώνυμη περιοχή
Unnamed
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Κερύνεια (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Ανώνυμη περιοχή (Καλλιεργούμενη έκταση) σε Κερύνεια (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/149 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό