Άγιος Γεώργιος (Χωριό) σε Κερύνεια (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Χωριό
Όνομα Άγιος Γεώργιος (Χωριό) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Άγιος Γεώργιος
Agios Georgios
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Κερύνεια (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Άγιος Γεώργιος (Χωριό) σε Κερύνεια (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/150 (Ανακτήθηκε: 19-04-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό