Ανώνυμο (Τζαμί) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Τζαμί
Όνομα Ανώνυμο (Τζαμί) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Unnamed
Ανώνυμο
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Αμμόχωστος (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Ανώνυμο (Τζαμί) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/157 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό