Καζάφανι (Χωριό) σε Κερύνεια (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Χωριό
Όνομα Καζάφανι (Χωριό) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Καζάφανι
Kazafani
Άλλες ονομασίες Kazafana
Kazaphani
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Κερύνεια (Επαρχία)
Διαδικτυακές πηγές Kazafani village
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Καζάφανι (Χωριό) σε Κερύνεια (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/36 (Ανακτήθηκε: 23-05-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό