Πουσκουλού (Χωριό) σε Κερύνεια (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Χωριό
Όνομα Πουσκουλού (Χωριό) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Puskullu
Πουσκουλού
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Κερύνεια (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Πουσκουλού (Χωριό) σε Κερύνεια (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/39 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό