Άγιος Επίκτητος (Χωριό) σε Κερύνεια (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Χωριό
Όνομα Άγιος Επίκτητος (Χωριό) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Άγιος Επίκτητος
Agios Epiktitos
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Κερύνεια (Επαρχία)
Διαδικτυακές πηγές Άγιος Επίκτητος Κερύνειας
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Άγιος Επίκτητος (Χωριό) σε Κερύνεια (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/46 (Ανακτήθηκε: 22-07-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό