Ανώνυμες (Ομάδα νησιών) σε Κερύνεια (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Ομάδα νησιών
Όνομα Ανώνυμες (Ομάδα νησιών) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Unnamed
Ανώνυμες
Άλλες ονομασίες Bραχονησίδες πλησίον της Κερύνειας
Rocky islets near Keryneia city
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Κερύνεια (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Ανώνυμες (Ομάδα νησιών) σε Κερύνεια (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/51 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό