Ανώνυμος (Κρημνός) σε Κερύνεια (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Κρημνός
Όνομα Ανώνυμος (Κρημνός) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Unnamed
Ανώνυμος
Άλλες ονομασίες κρημνός Δυτικά του Chinghen Baghchessi
Chinghen Baghchessi cliff
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Κερύνεια (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Ανώνυμος (Κρημνός) σε Κερύνεια (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/52 (Ανακτήθηκε: 23-05-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό