Καντάρα (Κάστρο) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Κάστρο
Όνομα Καντάρα (Κάστρο) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Καντάρα
Kantara
Άλλες ονομασίες Kandara
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Αμμόχωστος (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Καντάρα (Κάστρο) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/77 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό