Καντάρα (Κάστρο) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Κάστρο
Ονομασία Καντάρα (Κάστρο) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Καντάρα
Kantara
Άλλες ονομασίες Kandara
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση Νότια ακτή χερσονήσου Καρπασίας   ως   Φρούριο Καντάρας
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Αμμόχωστος (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Καντάρα (Κάστρο) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/77 (Ανακτήθηκε: 12-12-2019)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό