Άγιος Φώτιος (Κορυφή) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Κορυφή
Όνομα Άγιος Φώτιος (Κορυφή) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Άγιος Φώτιος
Agios Fotios
Άλλες ονομασίες Ayios Photios
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Αμμόχωστος (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Άγιος Φώτιος (Κορυφή) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/78 (Ανακτήθηκε: 23-05-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό