Καβαλλαρόπετρα (Κορυφή) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Κορυφή
Όνομα Καβαλλαρόπετρα (Κορυφή) σε Αμμόχωστος (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Kavallaropetra
Καβαλλαρόπετρα
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Αμμόχωστος (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Καβαλλαρόπετρα (Κορυφή) σε Αμμόχωστος (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/79 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό