Τριγωνομετρική αποτύπωση της νήσου Κύπρου

Τίτλος(οι) δημοσίευσης Τριγωνομετρική αποτύπωση της νήσου Κύπρου
Πρωτότυπος τίτλος, επιγραφή ή επικεφαλίδα A trigonometrical survey of the island of Cyprus
Έτος δημοσίευσης 1882
Τοποθεσία δημοσίευσης London
Συντελεστές Kitchener, Herbert, Horatio, Captain
Ανήκει στη συλλογή Συλλογή Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου
Κατηγορία (Ταξονομία) Χάρτης
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/informationcarrier/12 (Ανακτήθηκε: 19-04-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό