Λεπτομέρειες σχετικά με το άτομο με αναγνωριστικό 18: Horatio Kitchener

Τίτλος προ ονόματος Captain
Όνομα Horatio
Μεσαία ονόματα Herbert
Επώνυμο Kitchener
Φύλο Αρσενικό
Ιθαγένεια British
Ημερομηνία γέννησης Ιούν. 24, 1850
Ημερομηνία θανάτου Ιούν. 5, 1916
Είναι συντελεστής σε Map by the British Admiralty - Hydrographic Office, 1892, London  

Τριγωνομετρική αποτύπωση της νήσου Κύπρου  

Διαδικτυακές πηγές Herbert Kitchener
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/person/18 (Ανακτήθηκε: 22-07-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό