Λεπτομέρειες σχετικά με το άτομο με αναγνωριστικό 21: E. Weller

Όνομα E.
Επώνυμο Weller
Φύλο Αρσενικό
Είναι συντελεστής σε Map by the British Admiralty - Hydrographic Office, 1892, London  

Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/person/21 (Ανακτήθηκε: 19-04-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό