Πύργος λιμανιού (Πύργος) σε Κερύνεια (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Πύργος
Όνομα Πύργος λιμανιού (Πύργος) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Πύργος λιμανιού
Port tower
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Κερύνεια (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Πύργος λιμανιού (Πύργος) σε Κερύνεια (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/146 (Ανακτήθηκε: 22-07-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό