Κυκλικός πύργος (Πύργος) σε Κερύνεια (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Πύργος
Όνομα Κυκλικός πύργος (Πύργος) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Round Tower
Κυκλικός πύργος
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Κερύνεια (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Κυκλικός πύργος (Πύργος) σε Κερύνεια (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/147 (Ανακτήθηκε: 19-04-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό