Βουφαβέντο (Κορυφή) σε Κερύνεια (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Κορυφή
Όνομα Βουφαβέντο (Κορυφή) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Βουφαβέντο
Buffavento
Άλλες ονομασίες Voufavento
Βουφαβέντον
Voufaventon
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Κερύνεια (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Βουφαβέντο (Κορυφή) σε Κερύνεια (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/34 (Ανακτήθηκε: 19-04-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό