Μπελαπάις (Αβαείο) σε Κερύνεια (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Αβαείο
Όνομα Μπελαπάις (Αβαείο) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Μπελαπάις
Bella pays
Άλλες ονομασίες Bellapais
Αββαείον του Μπελαπαισίου
Avvaeion tou Belapaisiou
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Κερύνεια (Επαρχία)
Διαδικτυακές πηγές Bellapais Abbey
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Μπελαπάις (Αβαείο) σε Κερύνεια (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/37 (Ανακτήθηκε: 19-04-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό