Γιαϊλάς (Κορυφή) σε Κερύνεια (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Κορυφή
Ονομασία Γιαϊλάς (Κορυφή) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Γιαϊλάς
Giailas
Άλλες ονομασίες Yaila
Γιαηλάς
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση Κερύνεια, βόρεια ακτή Κύπρου   ως   Κορυφή Γιαηλάς
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Κερύνεια (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Γιαϊλάς (Κορυφή) σε Κερύνεια (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/43 (Ανακτήθηκε: 12-12-2019)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό