Άγιος Ιλαρίων (Κάστρο) σε Κερύνεια (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Κάστρο
Όνομα Άγιος Ιλαρίων (Κάστρο) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Άγιος Ιλαρίων
Agios Ilarion
Άλλες ονομασίες Κάστρο Αγίου Ιλαρίωνος
Saint Hilarion Castle
Agios Hilarion
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Κερύνεια (Επαρχία)
Διαδικτυακές πηγές Κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Άγιος Ιλαρίων (Κάστρο) σε Κερύνεια (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/8 (Ανακτήθηκε: 19-04-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό