Λεπτομέρειες σχετικά με το άτομο με αναγνωριστικό 22: Francesco Valesio

Όνομα Francesco
Επώνυμο Valesio
Φύλο Αρσενικό
Είναι συντελεστής σε Map of Famagusta  

Έχει δημιουργήσει Αμμόχωστος  
Διαδικτυακές πηγές Francesco Valesio
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/person/22 (Ανακτήθηκε: 22-07-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό