Δυτικό τέμαχος λιμενοβραχίονα Κερύνειας (Λιμενοβραχίονας) σε Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Λιμενοβραχίονας
Όνομα Δυτικό τέμαχος λιμενοβραχίονα Κερύνειας (Λιμενοβραχίονας) σε Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Δυτικό τέμαχος λιμενοβραχίονα Κερύνειας
West jetty block of Keryneia
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Δυτικό τέμαχος λιμενοβραχίονα Κερύνειας (Λιμενοβραχίονας) σε Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/50 (Ανακτήθηκε: 23-05-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό