Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Πόλη
Ονομασία Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Κερύνεια
Kerynia
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση Κερύνεια
Χάρτης Κερύνειας
Κερύνεια, βόρεια ακτή Κύπρου   ως   παλιά πόλη Κερύνειας
Αποτελεί το κύριο θέμα της αναπαράστασης Κερύνεια
Χάρτης Κερύνειας
Περιλαμβάνει άλλα γεωγραφικά χαρακτηριστικά Παναγία Χρυσοπολίτισσα (Εκκλησία) σε Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Δυτικό τέμαχος λιμενοβραχίονα Κερύνειας (Λιμενοβραχίονας) σε Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Κάστρο Κερύνειας (Κάστρο) σε Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Κερύνεια (Επαρχία)
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/30 (Ανακτήθηκε: 14-12-2019)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό