Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία)

Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/30 (Ανακτήθηκε: 23-09-2023)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό