Κάστρο Κερύνειας (Κάστρο) σε Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία)

Κατηγορία (Ταξονομία) Κάστρο
Όνομα Κάστρο Κερύνειας (Κάστρο) σε Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Κύριες ονομασίες Κάστρο Κερύνειας
Kyrenia Castle
Άλλες ονομασίες Φρούριον Κερυνείας
Frourion Keryneias
Απεικονίζεται στην αναπαράσταση
Βρίσκεται εντός γεωγραφικού χαρακτηριστικού Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία)
Διαδικτυακές πηγές Kyrenia Castle
Κάστρο της Κερύνειας
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Κάστρο Κερύνειας (Κάστρο) σε Κερύνεια (Πόλη) σε Κερύνεια (Επαρχία) . Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/geographicentity/76 (Ανακτήθηκε: 15-06-2024)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό