Λεπτομέρειες σχετικά με το άτομο με αναγνωριστικό 5: Tristram Ellis

Όνομα Tristram
Μεσαία ονόματα James
Επώνυμο Ellis
Φύλο Αρσενικό
Ιθαγένεια English
Ημερομηνία θανάτου Ιούλ. 25, 1922
Είναι συντελεστής σε Twelve Etchings Of The Principal Views & Places Of Interest In Cyprus, By Tristram Ellis. With a descriptive account of each plate. 1879. London: Gammon & Vaughan, 112, New Bond Street, W.  

Έχει σχεδιάσει Κάστρο και λιμάνι Πάφου  
Λιμάνι Αμμοχώστου  
Μαρίνα Λάρνακας  
Διαδικτυακές πηγές Tristram Ellis
Βιβλιογραφική αναφορά για αυτήν τη σελίδα

Πηγή https://gaia.hua.gr/el/coastal_cyprus/person/5 (Ανακτήθηκε: 04-07-2020)

Εκτιμούμε τις παρατηρήσεις σας
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό